Eva Fryxell

Författarinna. Invald 1885.

Eva Fryxell (1829–1920) var dotter till historikern och prästen Anders Fryxell. Hon var född i Stockholm men växte upp i Sunne i Värmland där fadern blev kyrkoherde 1835. Sin huvudsakliga utbildning fick hon i hemmet. Modern var sjuklig och som äldsta dotter fick Eva tidigt ta ansvar för hushållet i prästgården eftersom fadern mest ägnade sig åt sin forskning och sitt författarskap. Vintertid bodde familjen mestadels i Stockholm eftersom Anders Fryxell behövde tillgång till bibliotek och arkiv. En vikare fick rycka in och sköta de prästerliga åliggandena i Sunne. Efter faderns död bodde Eva och två av hennes systrar kvar i Stockholm.

Eva Fryxell var redan som ung intresserad av samtidens frågor inom sociala, religiösa, pedagogiska och litterära områden och var tidigt en flitig skribent i Tidskrift för hemmet, som 1859 hade startas av Sofie Adlersparre (invald 1885) och Rosalie Olivecrona (invald 1886). Framför allt skrev hon litteraturkritiska artiklar under pseudonymen Edmund Gammel, en pseudonym som hon sedan använde sig av under hela 1860- och 1870-talen. 1880 gav hon under samma pseudonym ut skriften Quinnofrågan: jemförelser mellan de 3 stora kulturfolkens nutidsåsigter rörande könens psykiska begåfning och sociala ställning där hon jämför kvinnosynen i vetenskapliga och även skönlitterära texter i Tyskland, Frankrike och England. Efter faderns död slutförde hon hans arbete och skrev en biografi om honom, Mitt livs historia. Eva Fryxell var också i många år engagerad i Stockholms läsesalong, som hade startats av Sofie Adlersparre och Rosalie Olivecrona 1866, och i Fredrika Bremer Förbundet.

I Värmland lärde Eva Fryxell känna Selma Lagerlöf. Den 30 år äldre Eva Fryxell upptäckte tidigt den unga Selma Lagerlöfs begåvning och uppmuntrade henne att skaffa sig en utbildning. När Selma Lagerlöf senare i livet var i Stockholm kom hon ofta på besök hos systrarna Fryxell. Vid Evas begravning i Sunne höll Selma Lagerlöf ett långt tal och berättade om Evas betydelse för hennes väg ut i världen. /BW