Eva Nordenson

Fil.dr h.c., f.d. Skansenchef. Invald 1964.

Eva Nordenson (1925–2014) var född i Uppsala där hon efter studentexamen 1945 studerade konsthistoria för Gregor Paulsson. Gregor Paulssons socialestetiska idéer och hans tankar om museernas pedagogiska roll i samhället kom i hög grad att prägla Eva Nordenson i hennes fortsatta gärning.  Efter fil.kand. 1949 hamnade hon, som flera av Gregor Paulssons elever, på Nationalmuseum där hon var verksam mellan 1953 och 1977, till en början som intendent på avdelningen för konsthantverk. Hon blev fil.lic. vid Stockholms universitet 1962 med avhandlingen En studie av Rörstrandsfabrikens fajansmönster 1726–1750. Hon medverkade i flera av Nationalmuseums uppmärksammade internationella utställningar, bl.a. ”Konstskatter från Dresden” (1969), ”Höjdpunkter i norsk konst” (1968) och ”Finskt 1900” (1971). Men framför allt blev hon en pionjär inom konstpedagogiken. Som chef för avdelningen för konstutbildning byggde hon upp en helt ny verksamhet där stor vikt lades vid talteknik och andra metoder som skulle fånga publikens uppmärksamhet och levandegöra konsten. Från 1977 var Eva Nordenson chef för Kulturen i Lund och från 1983 fram till sin pensionering 1991 chef för Skansen. Mycket hände under hennes tid på Skansen. Den länge efterlängtade nya Klädkammaren blev den första byggnaden i raden av många som hon fick inviga. Flera kulturhistoriska hus flyttades till Skansen under hennes chefstid, bl.a. utökades stadskvarteret med en snickerifabrik och en mekanisk verkstad.
Eva Nordenson hade också en lång rad styrelseuppdrag, bl.a. i Riksutställningar, Thielska galleriet, Kgl. Gustav Adolfs Akademien och Zornsamlingarna och som ordförande i Millesgårdens styrelse 1992–1995. Hon blev hedersdoktor i Uppsala 1995. /BW