Eva Ramstedt

Fil.dr, fysiker, lektor. Invald1912. Sällskapets sekr.1921–1937.

Eva Ramstedt (1879–1974) tog studenten i Stockholm 1898 och studerade sedan i Uppsala. 1910 disputerade hon på en avhandling om vätskors förhållande vid uttänjning. Hon fortsatte därefter till Paris och Sorbonne och blev elev hos Nobelpristagaren Marie Curie. Åter i Stockholm arbetade hon som amanuens vid Nobelinstitutet för fysikalisk kemi 1913–1914. Som docent i radiologi vid Stockholms högskola 1915–1932 var hon högskolans första kvinnliga docent. Hennes vetenskapliga skrifter behandlar främst radioaktivitet. Vid sidan av docenturen verkade hon som lektor vid Stockholms folkskoleseminarium åren 1919–1945.

Utöver forskning och undervisning hade Eva Ramstedt många uppdrag och lade bl.a. ner ett omfattande arbete i Akademiskt bildade kvinnors förening som ordförande i dess internationella organ, International Federation of University Women, 1920–1945.

Eva Ramstedt tilldelades Illis Quorum 1942.