Fanny Brate

Målarinna. Invald 1891.

Fanny Brate (1861–1940) studerade först vid Tekniska skolan (Konstfack) och antogs sedan vid Konstakademien 1879. Bland hennes lärare kom Georg von Rosen och August Malmström att påverka henne mest. Efter studieåren i Stockholm reste hon till Paris där hon blev elev vid Académie Colarossi. Tillsammans med Eva Bonnier och Hanna Pauli studerade hon ”pleinairismen”, d.v.s. realistiskt friluftsmåleri. Dock kom Fanny Brate mest att ägna sig åt interiörmåleri. Hon har kallats ”det lyckliga hemmets skildrare” och även en ”kvinnlig Carl Larsson”. Det var för sina ljusa, lyckliga heminteriörer hon blev mest känd. Livet i sommarhemmet Brategården i Bergslagen blev ett återkommande motiv. Hennes mest kända målning därifrån är Namnsdagen från 1902. Den finns nu på Nationalmuseum. I övrigt består hennes produktion av ett stort antal porträtt. Barn och barnbarn är ständigt återkommande modeller. Hon illustrerade också otaliga sagor som hon gav barn och barnbarn på deras födelsedagar.

Nationalmuseum ordnade 1943 en minnesutställning över henne. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se