Frida Stéenhoff

Författare. Invald 1917.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/FridaSteenhoff