Gerda Ahlm

Målarinna. Invald 1903.

Gerda Ahlm (1869–1956) studerade vid Konstakademien 1889–1891 och deltog några år senare i grafikern Axel Tallbergs utbildning för grafiker, den s k Tallbergska etsningskursen. På 1890-talet gjorde hon studieresor i Frankrike, Tyskland, England och Italien.  Som grafiker har hon utfört landskap och figurbilder i olika etsningsmetoder. Samma år som Gerda Ahlm invaldes i Nya Idun emigrerade hon till USA och bosatte sig i Chicago där hon verkade som konstkonservator fram till sin död. Hon räknas som en av USA:s främsta konservatorer och fick uppdrag både för museer och privata samlingar. /BW