Gerda Boëthius

Fil.dr, professor i konsthistoria. Invald 1920.

Gerda Boëthius (1890–1961) var den första kvinnan i Sverige som disputerade i ämnet konsthistoria. Efter studentexamen i Gävle studerade hon i Uppsala och blev fil.kand. 1912. Hon fortsatte sedan vid Stockholms högskola där hon disputerade 1921 på avhandlingen De tegelornerade kyrkorna i norra Svealand. 1927 blev hon docent vid Stockholms högskola och 1938 fick hon professors namn. Samma år som hon disputerade anställdes Gerda Boëthius vid Zornsamlingarna i Mora och var dess intendent fram till 1957. Bland hennes många vetenskapliga verk räknas monumentalverket Zorn – tecknaren, målaren, etsaren, skulptören (1949) ännu som bibeln när det gäller forskningen om konstnären. Hon skrev också om äldre timmerbyggnadskonst och blev den som fullföljde Zorns planer på att i Mora samla gamla timmerbyggnader, det som numera kallas Zorns gammelgård. Ett annat av Gerda Boëthius intresseområden var svensk hemslöjd. Tidskriften Hemslöjd tillkom 1933 på hennes initiativ och under 26 år var hon dess redaktör.

Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond delar varje år ut stipendier för vetenskapliga undersökningar inom de områden som låg Gerda Boëthius varmast om hjärtat. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se