Gerda Cederblom

Museiamanuens. Invald 1905.

Gerda Cederblom (1867–1931), syster till Elin Cederblom (även hon invald 1905), tog studenten i Lyceum för flickor och studerade därefter vid Tekniska skolan (Konstfack) i Stockholm. Efter studieresor i utlandet var hon 1894–1899 assistent vid Riksmuseets etnografiska samlingar. År 1900 kom hon till Nordiska museet där hon stannade fram till sin pensionering 1929. Den svenska allmogens materiella kultur, särskilt dess dräktskick och textila traditioner blev Gerda Cederbloms specialområde. Hon ordnade och katalogiserade bland annat museets samling av folkdräkter, en samling som omfattar drygt 30 000 nummer. Utöver sitt arbete på museet bedrev Gerda Cederblom en omfattande folkbildningsverksamhet och var en mycket uppskattad föreläsare runtom i landet.
Förutom en lång rad uppsatser i Nordiska museets årsbok Fataburen har Gerda Cederblom skrivit bl.a. Svenska allmogedräkter (1921) och Svenska folklivsbilder (1923). Hennes Pehr Hilleström som kulturskildrare 1-2 (1927–1929) betraktas fortfarande som ett standardverk. Av värde för glasbrukens historia är hennes skrift Något om Sveriges äldsta glastillverkning (1910). Gerda Cederblom tilldelades Litteris et Artibus 1928. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se