Gerda Sprinchorn

Skulptör. Invald 1908

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/GerdaSprinchorn