Gerda Uddgren

Med.doktor. Invald 1908.

Gerda Uddgren (1875-1961), var född och uppvuxen i Stockholm. Efter studentexamen 1896 antogs hon 1898 som student vid Karolinska Institutet där hon blev med.kand. år 1900 och med.lic. fyra år senare. 1918 blev hon med.dr, den fjärde kvinnan att disputera i medicin i Sverige och den andra vid Karolinska Institutet. Den första var Anna Stecksén (invald 1898, se denna).

Åren 1901-1902 var Gerda Uddgren amanuens vid Serafimerlasarettets patologiska institution och 1903-1904 vid sjukhusets ögonklinik . Åren 1904-1905 studerade hon oftalmologi i Wien, 1907 påbyggt med studier i Zürich. Från 1906 var hon verksam som ögonläkare vid Serafimerlasarettet där hon blev chef (föreståndare) för ögonmottagningen 1908. Från 1919 var hon konsulterande läkare vid S:t Eriks sjukhus. Parallellt med detta hade hon från 1906 också privat ögonmottagning.

Kvinnliga läkare arbetade ofta i motvind vid den här tiden. De fick bryta väg genom en snårskog av fördomar och förordningar. Därför var det något av en sensation när Gerda Uddgren 1908 fick vikariera som professor i oftalmologi vid Serafimerlasarettet, som vid den här tiden var undervisningssjukhus. Visserligen bara ett vikariat, men hennes chef, professor Johan Widmark, måste ha ansett henne fullt kompetent eftersom det var hans förslag att hon skulle vikariera för honom.

Tidningen Idun (31/1908) uppmärksammade händelsen i en notis, illlustrerad med Gerda Uddgrens porträtt, och avslutar: ”Den kvinna, som genom sin skicklighet och energi eröfrat denna framgång åt sin kår och sitt kön, är en ännu helt ung kvinna med ett anspråkslöst uppträdande. Hennes mening är den att kvinnosakens förkämpar borde tala så litet som möjlligt om sig och sitt och göra så mycket som möjligt, och det var endast med stor svårighet hon gaf med sig därhän att låta oss med sitt af hennes vänner insända porträtt illustrera detta nya bevis på det växande förtroendet för kvinnodugligheten inom vetenskapens område.” /BW