Gertie Söderberg

Fil.dr, rektor. Invald 1923. Sällskapets ordförande 1949-1956.
Gertie Söderberg (1892-1983) hade under sin aktiva tid många uppdrag inom Nya Idun. Åren1940-1949 var hon sällskapets skattmästare, därtill dess vice ordförande åren 1945-1949 innan hon valdes till ordförande 1949, en post som hon sedan innehade i sju år.

Gertie Söderberg var född i Stockholm. Efter studentexamen läste hon vid Stockholms högskola. Hon blev fil.kand. 1915, fil.mag. 1917, fil.lic. 1922 och samma år fil.dr  på en avhandling i zoologi, Contributions to the Forebrain Morphology in Amphibians. Avhandlingen, som sedan dess kommit ut i tio upplagor, har ansetts så epokgörande att den fortfarande (2019) finns att beställa på nätet. Gertie Söderberg lämnade dock det akademiska livet och kom sedan att under resten av sitt yrkesliv verka inom Stockholms skolor. Hon var från 1924 lärare vid Kommunala mellanskolan i Stockholm (senare Sankt Görans samrealskola) och från 1929 fram till sin pensionering 1958 rektor för Stockholms stads hushållstekniska realskola, gemenligen kallad Kastrullplugget, en sexårig realskola med endast huslig linje. Skolan fanns åren 1919-1967 med lokaler på flera olika håll i stan.

Gertie Söderberg tog livlig del i Stockholms föreningsliv. Under studietiden var hon åren 1916-1918 ordförande i Stockholms kvinnliga studentförening. Senare var hon bland mycket annat 1934-1942 ordförande för Akademiskt bildade kvinnors förening och för dess Stockholmskrets 1942-1947.  Hon var ledamot av styrelserna för Skolteatern 1934-1957, Fredrika Bremer Förbundets skola för kvinnlig yrkesutbildning 1943-1963 och Wallin-Åhlinska gymnasiet 1954-1963. Hon var sakkunnig och sekreterare i utredningen angående organisation av Högre lärarinneseminariet 1932-1933 och ledamot av utlänningsnämnden 1950-1964 m.m.

Gertie Söderberg var mycket engagerad i flickors yrkesutbildning. Tillsammans med Emilia Broomé (se denna) skrev hon på uppdrag av Stockholms folkskoledirektion Flickornas yrkesval, Anvisningar till flickorna och deras föräldrar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar (1937).

Hon översatte också flera kokböcker från tyska och bearbetade dem för svenska förhållanden. Tillsammans med kemisten Iwan Bolin skrev hon Vår föda, dess betydelse och ändamålsenliga sammansättning (1933). /BW