Gertrud Adelborg

 

 

Gertrud AdelborgSocialt verksam. Invald 1887. 

Gertrud Adelborg  (1853-1942) kom genom sin vänskap med Sofie Adlersparre (invald 1888, se denna) tidigt i kontakt med kvinnorörelsen. Åren 1884–1907 arbetade hon för Fredrika Bremer Förbundet. Inom FBF tog hon initiativ till dess skola i Rimforsa för utbildning av lanthushållslärare. Hon satt i skolans styrelse 1907–1921.
År 1898 ingick hon i den tvåmannadelegation med Agda Montelius (invald 1885, se denna) i spetsen som uppvaktade statsminister Erik Boström med ett förslag om kvinnlig rösträtt. Det var Agda Montelius som förde talan, men det var Gertrud Adelborg som hade utrett frågan och författat den skrivelse som överlämnades. Det var första gången kvinnorna i Sverige själva formellt överlämnade ett förslag om rösträtt!

Gertrud Adelborg var också styrelseledamot i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt 1902–1906 och i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1903–1906. Hon hade en viktig om än mindre synlig roll i båda förbunden: hon strukturerade arbetet, utredde och sammanställde fakta och författade skrivelser.
Arvid Lindman, som tillträdde som statsminister 1907, undvek frågan om kvinnlig rösträtt genom att hänvisa till den av föregående regering tillsatta utredning som skulle avslutas 1912. LKPR skickade då en delegation till Oscar II med Gertrud Adelborg som talesperson i förhoppning om att kungen skulle verka för kvinnlig rösträtt. Kungen lovade att han skulle göra så mycket som konstitutionen tillät.
Från 1907 var Gertrud Adelborg tillsammans med sina systrar Maria och Ottilia (båda iduneser, se dessa)  bosatt i Gagnef.
Gertrud Adelborg tilldelades medaljen Illis Quorum 1907./BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se