Gunhild Almén

Skolföreståndarinna. Invald 1911.

Gunhild Almén (1882–1954) studerade vid privat lärarinneseminarium och genomgick sedan kurser i Oxford. 1902 anställdes hon vid Sofi Almqvists skola och två år senare vid Brummerska skolan där hon sedan var skolföreståndarinna (rektor) åren 1924–1939. Gunhild Almén var en mångsidig kvinna och hade mängder med uppdrag. Hon var bl.a. ledamot av Stockholms folkskoledirektion och barnavårdsnämnd 1918–1924, satt i styrelsen för Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå 1914–1933 och Fredrika Bremer Förbundets stipendienämnd. Hon biträdde vid utarbetandet av 1924 års lag om samhällets barnavård och var samma år sakkunnig vid utredningen av frågor rörande privatskolornas organisation.

Gunhild Almén tilldelades Illis Quorum 1924 och guldmedalj för medborgerlig förtjänst 1939. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se