Hanna Winge

Hanna Winge

Målarinna. En av Nya Iduns stiftarinnor.

Hanna Winge (1838–1896) var en av pionjärerna inom svensk textilkonst. Hon utbildade sig först till målare och började 1859 som elev vid Johan Ringdahls målarskola i Stockholm. Fem år senare blev hon en av de första kvinnliga eleverna vid Konstakademiens Fruntimmersafdelning men slutade redan efter tre år då hon gifte sig med konstnären Mårten Eskil Winge.

Hanna Winge var i sitt måleri påverkad av Düsseldorfskolan och målade mest genremotiv med historiskt innehåll. Tillsammans med sin man genomförde hon ett par större dekorationsmålningar. I den nya slottsbyggnaden på Kulla Gunnarstorp, uppförd 1865, målade paret Winge i ett tak allegoriska barngrupper. En liknande uppgift fick de i Bolinderska huset i Stockholm där de 1881 utförde takmålningar med barnmotiv.

Men det var som konsthantverkare Hanna Winge skulle gå till eftervärlden. 1874 var hon tillsammans med Sofie Adlersparre invald (1885) och Molly Rothlieb med och grundade Handarbetets vänner, där hon var den ledande kraften under flera år och även dess konstnärliga ledare. I sina mönster för broderi och vävning var hon mycket inspirerad av vikingatida drakslingor och andra fornnordiska motiv. Mönstren spreds som bilagor till Tidskrift för Hemmet.

Tillsammans med Calla Curman (en annan av Nya Iduns stiftarinnor) fyllde hon den fornnordiskt inspirerade Curmanska villan i Lysekil med textilier av alla upptänkliga slag. Villans inredning var klar 1873, men fem år senare brann den ner till grunden. Efter två år var den emellertid uppbyggd igen, en exakt kopia men med ännu rikare textil inredning.

Efter studieresor till Tyskland och Italien fick Hanna Winge nya idéer om utformningen av kyrkliga textilier. Till Uppsala domkyrka gjorde hon en altarduk (1882). I Maria Magdalena kyrka i Stockholm finns också en altarduk av hennes hand och i Tyska kyrkan finns ett antependium.

Hanna Winge finns representerad på Nationalmuseum, Nordiska museet och museerna i Norrköping och Linköping. /BW