Hedda Anderson

Pedagog, författarinna. Invald 1896.

Hedda Anderson (1832–1912) var lärare vid Anna Sandströms skola. Sedan hon blivit änka på 1890-talet började hon skriva. Hon utgav en del ungdomsböcker med vardagliga motiv. Mest känd är hon dock för sina utgåvor av Nordiska sagor, Grekiska Sagor och andra böcker av liknande karaktär, som alla flitigt använts i undervisningen. Hon recenserade också böcker i Dagny och medverkade i Folkskolans Barntidning.
Som pedagog försökte Hedda Anderson ständigt skapa nya utbildningsvägar för kvinnor. Under sitt äktenskap bodde hon i Kristinehamn där hon var med och inrättade ett elementarläroverk för flickor. Tillbaka i Stockholm var hon med och grundade Privata högre lärarinneseminariet 1899, en skola för utbildning av lärare för familjeundervisning och för högre flickskolor. Föreståndare (rektor) blev hennes systerdotter Sofi Anderson (invald 1911). Seminariet låg först på Nybrogatan 13 och flyttade senare till Riddargatan 23. /BW

Se även https://skbl.se/sv/artikel/HedvigHeddaElisabetAnderson