Hedda Andersson

Prakt. läkare. Invald 1896.

Hedda Andersson (1861–1950) var Skånes första kvinnliga student och Sveriges andra kvinnliga läkare efter Karolina Widerström (invald 1886). Hennes anmödrar hade varit läkekvinnor i sju generationer. De var erkänt skickliga, men flera av dem hade åtalats för kvacksalveri. Hedda Anderssons mamma hade utbildat sig till fältskär för att slippa problem med myndigheterna. Modern och mormodern var ense om att Hedda skulle få utbilda sig till läkare om hon ville så att hon skulle slippa riskera åtal. De hade genom skicklighet och hårt arbete lyckats få ihop så mycket pengar att de kunde betala en lång utbildning.
Hedda Andersson tog studenten som privatist och på hösten 1880 började hon studera medicin i Lund. Hon var ensam kvinna på sin kurs. 1887 blev hon med.kand. och fick därefter praktisera på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Där blev hon god vän med Karolina Widerström. 1892 tog hon sin med.lic. Efter att i några år ha varit privatpraktiserande läkare i Malmö flyttade Hedda Andersson till Stockholm. Här fanns Karolina Widerström och andra kvinnliga läkare som hon kunde byta erfarenheter med. Hon hyrde en åttarumslägenhet där hon också hade sin mottagning. Hedda Andersson var en mycket sällskaplig dam och hade ett stort umgänge.
Som pensionär återvände Hedda Andersson till Lund. Hon bosatte sig på Karl XI-gatan där hon bodde fram till sin död. Lunds kommun har hedrat hennes minne genom att sätta upp en skylt på huset där hon bodde. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se