Hedda Karlholm

Kartograf. Invald 1886.

Hedda Karlholm (1838–1926) var en av pionjärerna när det gällde statligt anställda kvinnors rättigheter. Hon var utbildad kartritare och anställdes vid Rikets ekonomiska kartverk (senare Rikets allmänna kartverk) 1866 där hon sedan verkade i mer än 40 år. Hon var en mycket framstående kartritare och hennes skickliga arbeten väckte stor uppmärksamhet vid flera av tidens världsutställningar.

Att vara kvinna i statlig tjänst var vid den här tiden fyllt av prövningar. Anställningarna var tämligen osäkra. Kvinnor var i regel underbetalda och hade inte möjlighet till ordinarie tjänst. Rätt till semester, sjukpenning och pension var helt okända. begrepp.  Hedda Karlholm såg tidigt dessa problem och engagerade sig i Föreningen för kvinnor i statens tjänst när den bildades 1906. Viktiga frågor som drevs här var att kvinnor skulle ges möjlighet till ordinarie statlig befattning och att de skulle ha fast lön och rätt till pension. När Hedda Karlholm själv gick i pension efter sina många år i rikets tjänst beviljades hon av 1908 års riksdag en summa på 1000: – om året (ca 55 000: – i 2020 års penningvärde). Den liberale riksdagsmannen Theodor af Callerholm, som engagerade sig i jämställdhetsfrågor, tog i en mycket ordrik motion i andra kammaren 1908 upp frågan om Hedda Karlholms pension. Han berömde hennes yrkesskicklighet, påtalade det stora ansvar hon åtagit sig under sina många år i Kartverket och hemställde att hennes pension skulle höjas till 1 500:- om året.  Dock avslogs motionen. /BW