Hedvig Winterhjelm

Skådespelerska. Invald 1890.

Hedvig Winterhjelm (1838-1907) verkade som skådespelare i Sverige, Finland och Norge. Hon blev först känd under under sitt flicknamn Charlotte Forsman. Hon bytte senare till sitt andra förnamn Hedvig och är även känd som Hedvig Raa och Hedvig Raa-Winterhjelm. Redan som sextonåring antogs hon till Dramatens scenskola. Efter avslutad utbildning 1854 anslöt hon sig till Oscar Anderssons teatersällskap, som flera vintrar på 1850-talet gästspelade i Helsingfors. Här hade den unga Charlotte Forsman sina första stora succéer. Åren 1860-1863 spelade hon på  Mindre Teatern i Stockholm där hon hade många huvudroller och blev teaterns stora stjärna. Men när Mindre Teatern köptes av Dramaten 1863 följde hon inte med dit. På Dramaten dominerade vid den här tiden Elise Hwasser (invald 1885, se denna) och Hedvig Winterhjelm ansåg att hon skulle få svårt att hävda sig vid sidan av Elise Hwasser. I stället verkade hon några år i Göteborg.

Tillsammans med sin första man, skådespelaren Frithiof Raa, flyttade Hedvig Winterhjelm 1866 till Helsingfors där hon redan var ett välkänt namn efter sina framgångar på 1850-talet. Här kom hon att få avgörande betydelse för teaterkonstens utveckling och bli en pionjär inom finskspråkig teater. Tillsammans med sin man blev hon knuten till den nybildade fasta ensemblen vid Nya Teatern (senare Svenska Teatern) i Helsingfors. Svenska var vid den här tiden det enda språk som användes på finska scener. Men när Hedvig Winterhjelm 1868 undervisade vid den nybildade teaterskolan i Helsingfors verkade hon ivrigt för att införa även finska språket på teaterscenen, något som stötte på så hårt motstånd att skolan tvingades stänga efter bara ett år.

Hedvig Winterhjelms svar på skolans nedläggning blev att samma år spela huvudrollen i Alexis Kivis Lea på finska. På några månader hade hon lärt sig tillräckligt mycket finska för att axla rollen och blev därmed den första professionella skådespelaren på finsk scen som spelade en roll på finska. Den finsktalande delen av befolkningen kunde för första gången se teater på sitt eget språk. Det blev stor succé. Efter premiären bars Hedvig Winterhjelm hem i triumf av Helsingfors studenter. (Idun  16/10 1891) Hon fortsatte sedan att studera finska och efter några år talade hon språket perfekt. Hon blev sedan de första finskspråkiga Ofelia och Lady Macbeth.

Hedvig Winterhjelm grundade en finsk- och en svenskspråkig teater i Helsingfors. Men när den svenskspråkiga teatern i den tidens infekterade språkstrid ville förbjuda henne att ta engagemang på finska  och sedan hennes man avlidit bröt hon 1872 upp från Helsingfors och följde med ett resande teatersällskap till Norge. I Norge gifte hon 1874 om sig med den norske skriftställaren och tidningsmannen Kristian Winterhjelm. Paret bosatte sig i Stockholm 1883. Kristian Winterhjelm förbjöd sin hustru att ta fast engagemang. Hon fortsatte då sin karriär med ständiga gästspel runtom i Norden. Hon blev känd som en framstående Ibsen-tolkare. Fru Alving i Ibsens Gegångare bllev hennes glansroll. När Ibsen såg henne spela i Stockholm uttryckte han sin stora beundran för hennes tolkning.

Utöver sina teaterturnéer undervisade Hedvig Winterhjelm skådespelare, präster och lärare både privat och vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. Hon översatte även många pjäser./BW