Hildur Djurberg

Seminarieföreståndarinna. Invald 1894.

Hildur Djurberg (1851-1936) var född och uppvuxen i Stockholm, dotter till vice häradshövding C.J. Djurberg. Efter genomgången flickskola bedrev hon åren 1867-1869 språkstudier i England och Frankrike, bl.a. bodde hon i Paris i ett och ett halvt år. Åter i Sverige ägnade hon sig åt privatundervisning och var även en tid lärare i Lychouska skolan. Först i 30-årsåldern sökte hon sig till Högre Lärarinneseminariet där hon antogs 1882. Hon blev färdig lärare 1885.

Under seminarietiden var Hildur Djurberg klasskamrat med Selma Lagerlöf. De blev nära vänner och behöll kontakten genom livet. Under seminarieåren gjorde sig Selma Lagerlöf känd som författare till sonetter om sina lärare och kamrater. Klasskamraterna beställde gärna ”porträtt” av sig själva. Verserna var ofta humoristiska och inte sällan sarkastiska. Men Hildur Djurberg skildrar hon med allvarlig beundran:

Du är en källa, som kan svalka bringa,

den lind som kan i ljuvlig skugga taga

de under mödan stapplande och svaga.

Du är dig själv och dina likar inga.

Efter lärarexamen var Hildur Djurberg åren 1885-1890 föreståndarinna för Kristinehamns Elementarläroverk för flickor. I Kristinehamn lärde hon känna Sofi Andersson (invald 1911, se denna), som hon, åter i Stockholm, delade bostad med från 1912 och fram till Sofis död 1931.

Efter åren i Värmland blev Hildur Djurberg 1890 biträdande föreståndarinna för Högre Lärarinneseminariet i Stockholm där hon stannade fram till sin pensionering. Hon var även inspektor för Andrea Eneroths handarbetsseminarium. Hildur Djurberg var känd som en god pedagog och skicklig organisatör. Gurli Linder beskriver henne i tidningen Idun (1921:42) som ”rättfärdig, ansvarskännande och pliktuppfyllande utan alla kompromisser och med stor respekt för alla människors olika personligheter”.

Selma Lagerlöf och Hildur Djurberg brevväxlade under årens lopp. Deras korrespondens har ofta använts av Lagerlöf-forskare. När Hildur Djurberg hade etablerat sig i Stockholm brukade hon bjuda in Selma Lagerlöf att bo hos sig. Elin Wägner skriver i sin Lagerlöf-biografi Selma Lagerlöf (1942-1943): ” Under julloven hade Selma för vana att kosta på sig en resa till Stockholm för att träffa gamla seminariekamrater. Sedan Hildur Djurberg blivit föreståndarinna vid Högre lärarinneseminariet brukade hon bjuda Selma att bo hos sig och så skedde även nyåret 1894. ” Det var under den Stockholmsvistelsen som Selma Lagerlöf blev hembjuden till Ellen Key och för första gången träffade Sophie Elkan. De två hade tidigare bara utväxlat några artiga brev, men nu lärde de känna varandra och tycke uppstod. Ellen Key passade också på att bjuda in Selma Lagerlöf till Nya Iduns julfest i januari. Selma Lagerlöf bidrog till underhållningen genom att läsa sin dikt ”Margareta Fredkulla”.

Efter 26 år som föreståndarinna och lärare vid Högre Lärarinneseminariet gick Hildur Djurberg i pension 1916. I samband med pensioneringen tilldelades hon Illis Quorum. Som pensionär lade hon ner stort engagemang som styrelseledamot I Sophie Witlocks stiftelse, som hade till ändamål att skapa billiga bostäder för kvinnor med låga inkomster.

Hildur Djurberg avled i mars 1936. På begravningen närvarade gamla vännen Selma Lagerlöf. Idunesen Ebba Heckscher (invald 1905) talade för forna elever och för Högre Lärarinneseminariet lektor Odal Ottelin. /BW