Ida Thoresen

Skulptör. invald 1916

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/IdaThoresen