Ingeborg Andreasen- Lindborg

Målarinna. Invald 1916.

Ingeborg Andreasen-Lindborg (1875–1950) var danska men bosatt i Stockholm sedan 1908. Hon studerade vid The Art Institute of Chicago 1896–1897 och konstakademien i Köpenhamn 1900–1907 där hon som första kvinna erhöll guldmedalj 1906. Efter bosättningen i Stockholm deltog hon i grafikern Axel Tallbergs etsningsskola. Hon gjorde studieresor runt om i Europa och studerade 1906–1908 i Paris. Hon målade och etsade djurbilder, stilleben och landskap. Efter 1918 målade hon framför allt miniatyrer på elfenben, särskilt dam- och barnporträtt. Hon var medlem i Grafiska sällskapet och deltog i mängder av utställningar i Sverige och USA, bl.a. i ”Nordisk grafik” på Liljevalchs 1924. Hon finns representerad med grafik på Nationalmuseum, Det Konglige Bibliotek och Satens Museum for Kunst i Köpenhamn samt British Museum i London. /BW