Jacobine Ring

Litteraturkritiker. Invald 1895.

Jacobine Ring (1862-1912) var en av de tidigaste kvinnliga kritikerna av vuxenlitteratur. Kritiker som yrke hade vuxit fram under 1800-talets senare del, men kåren bestod i huvudsak av män. Av de runt 50 kritiker som var verksamma på 1890-talet var endast tre kvinnor. Jacobine Ring var en av dem. De andra två var Ellen Key (se denna) och Anna Branting. Vid sekelskiftet 1900 var Jacobine Ring mycket aktad och välkänd och ansågs vara både orädd och ärlig i allt hon skrev. Som alla kvinnor på den här tiden skrev hon under pseudonym. Under årens lopp använde hon sig av flera olika, av dem är ”Jacqueline” den mest kända.

Jacobine Ring var född och uppvuxen i Danmark och kom till Sverige som nygift 1888. Genom sin man, redaktören och kulturskribenten Herman Ring, kom hon snabbt in i Stockholms tidningsvärld. Hennes goda språksinne gjorde att hon på kort tid lärde sig tala och skriva felfri svenska och kunde  därmed publicera kulturartiklar i olika svenska tidningar, däribland Nya Dagligt Allehanda och Stockholmstidningen. Åren 1894-1897 var hon redaktör och ansvarig utgivare för Svenska Familj-Journalen Svea. Senare blev hon fast anställd på Nya Dagligt Allehanda där hon skrev om litteratur och konst. Tillsammans med goda vännen författarinnan Maria Rieck-Müller (invald 1903) var hon år 1900 med och startade kulturtidskriften Nordan, Illustrerad tidskrift berörande Norrland. Tidskriften blev dock kortlivad och lades ner efter sex nummer. Under tidigt 1900-tal var Jacobine Ring under flera år med och förespråkade att Selma Lagerlöf skulle få Nobelpriset i litteratur. /BW

Litteratur:
Boel Englund – Lena Kåreland, Rätten till ordet, En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880˗1920 (2008)