Julia af Burén

Socialt verksam. Invald 1927.

Julia af Burén (1876–1964) var blindpedagog och verksam som lärare vid blindanstalterna i Växjö och Tomteboda åren 1895–1902. Hon var styrelsemedlem i De Blindas förening 1900-1928, ordförande i Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för de blinda, som grundades 1917. Ordförande för De Blindas dag från 1922.