Julia Strömberg

Målarinna. Invald 1886.

Julia Strömberg (1851-1920) var född i Lund men växte upp i Göteborg då hennes far Hans Jakob Strömberg 1860 utsetts till stadsarkitekt där. Sin första konstnärliga utbildning fick hon 1867-1871 på Göteborgs Musei Ritskola (senare känd som Valand). 1872 flyttade hon till Stockholm och antogs samma år till Konstakademiens fruntimmersavdelning där hon studerade 1872-1880. Här var hon samtida med en lång rad blivande iduneser, bl.a. Eva Bonnier (invald 1891, se denna), Mina Carlson.Bredberg (invald 1888), Jenny Nyström-Stoopendal (invald 1887), Pauline Åkerlund (invald 1898) och Julia Beck (invald 1886, se denna). Även Karin Bergöö (senare gift med Carl Larsson) ingick i vänkretsen.

Även om Konstakademiens manliga och kvinnliga elever inte undervisades tillsammans fanns tillfälle till umgånge på fritiden. Julia Strömberg tog tillsammans med Julia Beck 1877 initiativ till den s.k. Akademiklubben (AK) där manliga och kvinnliga elever umgicks under sällskapliga förhållanden. Därtill gav AK  åren 1877-1904 ut tidningen Palett-skrap där samtidens främsta konstnärer medarbetade. Under några somrar målade gruppen tillsammans i olika lantliga miljöer. 1876 höll de till i Rydboholm i Uppland, 1880 var de i Räfsnäs nära Mariefred och sommaren därpå på Grönsö i Uppland. Bland deltagarna valdes en ”mamma” och en ”pappa”, som skulle övervaka att allt gick ”anständigt” till. Julia Strömberg utsågs alla tre somrarna till ”mamma”, en titel som hon sedan fick behålla bland akademikamraterna.

1885 var Julia Strömberg med bland undertecknarna av opponenternas protestskrivelse mot Konstakademiens undervisningsformer, som de ansåg föråldrade.  Från 1886 tillhörde hon Konstnärsföbundet men uteslöts 1896 tillsammans med tjugo andra för att hon inte deltagit i förbundets utställningar. Senare tillhörde hon föreningen Svenska konstnärinnor, som bildades 1910.

Julia Strömberg var i första hand landskapsmålare och hämtade sina favoritmotiv från västkusten, ett landskap hon kände väl sedan sin uppväxt. Bland hennes verk finns också många motiv från Stockholmstrakten. För att klara sin försörjning verkade hon även som lärare och tog emot elever i sin ateljé på Mäster Samuelsgatan. /BW