Karin Boye

Författare, fil.mag. Invald 1928

Se Svenskt Kvinnobiografikt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/KarinBoye