Karin Holmgren

Socialt verksam. Invald 1913.

Se Karin Fjällbäck-Holmgren, Svenskt kvinnobiografisktlexikon, https://skbl.se/sv/artikel/KarinFjallbackHolmgren