Karolina Widerström

Prakt. läkare, doctor hon.causa. Invald 1886.

Se Svenskt kvinnobibliografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/KarolinaWiderstrom