Kerstin Abram-Nilsson

Konstnär, illustratör, samhällsdebattör. Invald 1968.

Kerstin Abram-Nilsson (1931–1998) utbildades vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, men enligt henne själv framförallt på de många resor hon företog i bl.a. Jugoslavien, Grekland, Turkiet, Nordafrika och Guatemala. Efter utbildningen i Stockholm arbetade hon med illustrationer och reportage i Somalia, Trinidad och Mexiko. Under resorna tog hon också bilder som sedan omvandlades till litografier och linoleumsnitt. Åren 1971–1989 var hon lärare på Konstfack.
Kerstin Abram-Nilsson var en ivrig samhällsdebattör som tidigt ställde sig kritisk till reklam och konsumtion. 1968–1974 hyrde hon tillsammans med två andra konstnärer reklamplatser i Stockholm där de satte upp egentillverkade plakat som uppmärksammade maktmissbruk, kärnkraftens baksidor och exploateringen av naturtillgångar.

Kerstin Abram-Nilsson har gjort offentliga utsmyckningar för Huddinge sjukhus och Stockholms universitet, skrivit och illustrerat många böcker och medverkat i olika konsttidskrifter. Mot slutet av sitt liv drabbades hon av ALS, men trots sviktande krafter deltog hon i debatten om rätten till vår död och skrev boken Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död. /BW