Kerstin Key

Konsthantverkare. Invald 1915.

Kerstin Key (1871-1953) var född på gården Byestad utanför Vetlanda. Tillsammans med sina bröder undervisades hon i hemmet av en informator. 1883 brann huvudbyggnaden på Byestad ner till grunden och familjen flyttade då till Växjö. Kerstin Key gick i skolan där några år, men 1887 flyttade familjen till Stockholm. Åren 1888-1891 gick hon på Tekniska skolan (Konstfack). Åren 1894-1895 vidareutbildade hon sig vid Nääs slöjdseminarium. Under resor i England, Tyskland, Italien och andra länder studerade hon konsthantverk och socialt arbete.

Kerstin Key drevs genom hela sin yrkesverksamhet av ett socialt engagemang. Under några år förestod hon en arbetsstuga i Stockholm. 1892 inrättade hon efter tysk modell en kindergarten, vilket var något nytt i Stockholm. Åren 1894-1906 drev hon även en skola  för slöjd och konsthantverk. Hon undervisade också i slöjd i Sofi Almquists (invald 1895, se denna) skola och gav privatlektioner i bokbinderi och metallslöjd.

Utöver sitt intresse för konsthantverk deltog Kerstin Key aktivt i frågor som rörde hem och hushåll. Åren 1919-1935 var hon ordförande i Industriförbundets kommitté för standardisering av köksinredning. Under de åren ordnade hon också köksutställningar runtom i landet. Hon medverkade i tidskrifter och skrev flera böcker i ämnet, t.ex. Hjälp dig själv, Praktiska och fullständiga råd och recept för utgiftsbesparande hantverk i hemmet, som kom ut i flera upplagor. Andra böcker var  Korta råd för hemmets vård (1944) och Städa rätt – städa lätt (1948). Ända upp i 75-årsåldern besvarade hon läsarfrågor om hem och hushåll i tidningen Husmodern.

Genom arv kunde Kerstin Key 1905 köpa gården Sandvik i Östergötland, som blev hennes sommarhem. Liksom sin mer berömda kusin Elllen Key (se denna) ömmade hon för hårt arbetande kvinnor. På Sandvik drev hon från 1909 i tio års tid ett vilo- och gästhem för underbetalda kvinnliga kontorister. Även i Östergötland engagerade hon sig och var 1910-1914 ordförande i Östergötlands läns hemslöjdsförening. Från sina många utlandsresor skrev hon roliga reseskildringar för Östgöta Correspondenten. /BW

Litteratur
Anita Du Rietz, Kvinnors entreprenörskap under 400 år (2013)
Se även Stina Giöbels artikel Kerstin Key, konsthantverkare, författarinna på nätet