Klara Johanson

Fil.kand., författarinna. Invald 1898.

Klara Johanson (1875-1948) fick efter fil.kand.-examen i Uppsala 1897 arbete i Stockholm. Hon var alltså alldeles i början av sin långa karriär som författare och kritiker när hon 1898 valdes in i Nya Idun. Till Nya Iduns tidiga traditioner hörde majfesternas spex.  Klara Johanson hade erfarenhet av spexande från studenttiden i Uppsala där hon debuterade som författare och hade gjort succé i  Kvinnliga studentföreningen med spexet Så fruktas en argbigga. I Nya Idun togs hennes talanger omedelbart i bruk.

Sigrid Leijonhufvud skriver om spextraditionen i minnesskriften Sällskapet Nya Idun 1885-1935: ”Först 1898 uppenbarade sig en ny kraft på detta område, en av Iduns allra förnämligaste, Klara Johanson. Den våren /1898/ gick i Ibsens tecken efter hans besök i Stockholm, och på Iduns majfest, där Gurli Linder uppträdde maskerad till skalden, gjorde Klara Johanson i samspel med Lotten Dahlgren stormande lycka som lille Eyolf /rollgestalt i ett Ibsendrama/. Tio år senare, då vårfesten första gången hölls på Skansens Högloft, firade Klara Johanson en verklig triumf med det briljant kvicka parodiska sångspexet Kvinnans mognad.”

Det var framförallt Lotten Dahlgren, Henrika Widmark, Anna Maria Roos  och Ida von Plomgren (se dessa) som tillsammans med Klara Johanson höll ”det idunesiska skämtlynnets låga brinnande”.  Två år efter framgången med Ibsenspexet axlade Klara Johanson titelrollen i Anna Maria Roos Napoleon på St. Helena. 1908 iscensattes hennes eget spex Kvinnans mognad, Nationell samling i ett enda upptåg där tidens kulturkändisar porträtteras. Året därpå spelades hennes Triewalds lycka, Erotikon i två akter, som parodierade Per Hallströms lustspel Erotikon.

Under sitt första år i Nya Idun höll Klara Johanson också ett föredrag om skönlitterär kritik./BW

Om Klara Johansons liv och verksamhet i övrigt se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se

Litteratur:
Carina Burman, K.J., En biografi över Klara Johanson (2007) där även Klara Johansons insatser för Nya Iduns olika spex tas upp.