Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap

På Waldemarsudde pågår utställningen ”Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap” med verk av konstnärerna Charlotte Wahlström, Anna Boberg, Ester Almqvist och Ellen Trotzig – alla verksamma på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De tre första av dessa var iduneser!
Karin Sidén, Waldemarsuddes chef och tillika idunes, bjöd med anledning av detta så generöst in oss till en presentation av utställningen den 27 april. (Här framför en av Anna Bobergs målningar från Lofoten.)

Vi var 39 st som slöt upp och fick ta del av den fina utställningen, som var uppbyggd så att konstnärerna presenterades dialogvis: Charlotte Wahlström kontra Anna Boberg på den ena väggen och Esther Almquist kontra Ellen Trotzig på den andra. Därigenom gjordes vi uppmärksamma på deras inbördes motsatser och ibland något som förenade dem.
Karin beskrev alla fyra som starka, egensinniga och experimentella konstnärsskap – både gällande penselskriften, koloriten och deras motivuppfattning. De var också inspirerade av internationella konstströmningar – både från nationalromantiken, postimpessionismen och tidig modernism.

Charlotte Wahlström studerade på Fruntimmersafdelningen på Konstakademien, där hon var  studiekamrat med bl.a. Eva Bonnier och Hanna Pauli. Det var en utbildning på helt lika villkor som männen – åtminstone så småningom. Det var naturligtvis en högst eftertraktad utbildning, statligt finansierad och organiserad. Vilken trygghet! Där etablerades också många viktiga kontakter inför kommande nätverk av olika slag – bl.a. Nya Idun.

Anna Boberg studerade endast 5 veckor, varefter hon
fortsatte på egen hand. Hon var oerhört produktiv med sitt eget måleri liksom även på uppdrag av bl.a. Rörstrand, Handarbetets vänner och Reymyre glas. Men mest känd blev hon för sina många, uttrycksfulla målningar från Lofotens mäktiga natur, dit hon reste många gånger och stod med sitt staffli ute i kylan och målade. Hon rönte stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Esther Almquist föddes med en ryggskada, men blev trots den mycket produktiv. Hon målade i vitt skilda stilar: ibland mystiskt återhållet, ibland expressivt färgstarkt. van Gogh var en hon tog intryck av. Hennes mest kända verk är Hängbjörken, som finns på Nationalmuseum.

Ellen Trotzig
studerade i Köpenhamn, på Valands i Göteborg och i Paris. Hon finns representerad på många museer i Sverige. Hennes konst är starkt individualistisk,  landskapen ofta monumentala och mollstämda med tunga moln som solen plötsligt bryter igenom. Hon målade också en lång rad porträtt.

Längst in fanns ett litet ”hemligt” rum där konst av dem som var intresserade av teosofin hängde: Anna Boberg, Charlotte Wahlström och Hilma af Klint! Här en målning av sistnämnda.
Boberg och Wahlström var med och ställde ut i den stora konstutställningen på Visingsö 1913 i Teosofiska samfundets regi. Teosofen Katherine Tingley hade kommit 1889 från New York och San Diego till Visingsö och blivit så förtjust att hon köpte upp mark där och grundade ett fäste för teosofin. Samtidigt år 1913 ställde Hilma af Klint ut 3 verk på Teosofiska  Samfundets konstutställning i Stockholm.
Dessa strömningar låg i tiden. Det var från början Madame Blavatsky som kom från Ryssland till Amerika där hon i New York grundade det första teosofiska samfundet. Här i Sverige blev många från kulturetablissemanget intresserade, t.ex. kung Oscar II, Swedenborg och Victor Rydberg.

Efteråt köpte vi oss något i restaurangen och hade sen mycket att prata om.
På väg till bussen hem gick vi och njöt i den skira, spirande, vackra våren – trots den kalla vinden.

(Läs mer om de tre konstnärerna på vår hemsida under Idunesen – vem är hon?)

Vid pennan Anna Strååt