Lea Ahlborn

Myntgravör. Invald 1893.

Lea Ahlborn (1826–1897) var dotter till myntgravören Ludvig Lundgren. Tidigt visade hon intresse för faderns yrke. Hon var en av de fyra kvinnor som 1849 accepterades på dispens som extraelever vid Konstakademien. 1851 gjorde hon en studieresa till Paris och arbetade där hos bildhuggaren Touissaint, myntgravören Barre och hos sin morbror Johan Salmson. Efter faderns död 1853 upprätthöll hon hans tjänst vid Kungliga Myntverket och fick två år senare ordinarie tjänst där. Lea Ahlborn blev därmed den första kvinnan i Sverige som fick tjänst i ett statligt verk. Samma år blev hon ledamot av Konstakademien. Under de kommande åren utförde hon bl a medaljer åt Svenska Akademien, Vetenskapsakademien och medaljporträtt av Oscar II och drottning Sofia inför deras silverbröllop. Hon fick också beställningar från amerikanska staten och utförde bl.a. medaljer av George Washington vid 100-årsjubileet av frihetskrigets slut 1883 och 400-årsjubileet av Columbus upptäckt av Amerika. 1883 tilldelades hon Illis Quorum.
Då hon närmade sig pensionsåldern var det första gången en kvinna pensionerades som statsanställd i Sverige. Långa diskussioner utbröt i Myntdirektionen, riksdagens kamrar och på andra håll om allt ifrån om hon skulle få lika stor pension som manliga statsanställda (d.v.s. två tredjedelar av lönen), halverad pension eller ingen pension alls. Denna diskussion blev aldrig avgjord. Lea Ahlborn löste problemet helt enkelt genom att inte pensionera sig utan arbetade vidare fram till några dagar före sin död vid 71 års ålder. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se