Lenke Rothman

Konstnär. Invald 1973.

Lenke Rothman (1929–2008) kom som 16-åring till Malmö 1944 från koncentrationslägret Bergen-Belsen. Hon var svårt sjuk i TBC och vårdades under sex års tid på olika sjukhus och sanatorier i Sverige. 1951 började hon på Konstfacks målarlinje. Fram till 1970-talet var måleriet henne främsta medium, därefter kom hon att alltmer ägna sig åt collage och blandformer. Det är framför allt de senare verken, collage och assemblage med blandat material, som gjort henne känd. Hon sammanförde teckningar med tyg, trådar, brända papper och upphittade föremål till sköra, starka och expressiva konstverk som är som besvärjelser över förintelsen, en bildvärld präglad av melankoli men också försoning. Lenke Rothman arbetade också med skulptur och film och gav ut flera böcker. I hennes konst återkommer hela tiden minnen och fragment från de traumatiska händelserna i hennes ungdom. Ett av hennes sena verk är ”Spår” från 1995, som finns på Göteborgs konstmuseum. Skulpturen är en avgjutning av en bit räls vid vilken det ligger en färggrann boll. Kontrasten mellan dessa vardagliga ting och de associationer de ger är djupt berörande. En stor retrospektiv utställning på Dunkers kulturhus i Helsingborg 2008 hann Lenke Rothman uppleva innan hon dog.  Enligt Dan Jönsson som skrivit några minnesord visades i denna utställning Lenke Rothmans ”mer än sextioåriga konstnärskap som det i grund och botten alltid var: ett utopiskt museum, en försoningens och rättvisans plats som med sina måttlösa samlingar gestaltade ett trotsigt löfte om att ingenting egentligen försvinner. Som om döden faktiskt var ett tankefel i alla fall.”

Lenke Rothman gjorde flera offentliga utsmyckningar, bl a”8 gestalter” för Uppsala universitet, vävnader för Kanslihuset i Stockholm och ”Regn-Bön” för mosaiska församlingens nya begravningskapell på Skogskyrkogården. /BW