Lilli Zickerman

Textilkonstnär, grundare av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Invald1902

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/LilliZickerman