Lilly Engström

Lärarinna. Invald 1885

Lilly Engström (1843-1921) var en av de femton damer som inbjöds till Nya Iduns allra första möte i februari 1885. Hon utexaminerades från Högre lärarinneseminariet 1864 och tillhörde den första gruppen lärarinnor vid Statens normalskola för flickor, som startade samma år. Hon kom att ägna huvuddelen av sitt yrkesliv åt denna skola som lärare i historia och geografi och 1889–90 vikarierande föreståndarinna.

1889 blev det tillåtet för kvinnor att tjänstgöra i olika statliga styrelser. Samma år blev Lilly Engström på den liberale politikern Hugo Hamiltons förslag invald som den första kvinnliga skolrådsledamoten i Hedvig Eleonora och sedan i Engelbrekts församling i Stockholm.

Lilly Engström var ledare för Fredrika Bremer Förbundets bokkommitté, som 1886–1905 verkade för barn- och ungdomslitteraturens reformering. Hon var styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet 1884–1920 och Svenska lärarinnors pensionsförening 1873–1920. Hon engagerade sig också i den kvinnliga rösträttsrörelsen genom att delta i den Förenade rösträttskommittén som lade fram program för den första svenska Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) som bildades 1902.

Hon kallades ”en sällsynt kapacitet både som undervisare och uppfostrare”. Hon räknas som en pionjär inom Fredrika Bremer Förbundet och i Pedagogiska sällskapet. /BW

Litt: Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen (1933)