Lisa Sterner

Arkitekt. Invald 1958.

Lisa Sterner (1906-1977) var en av de tidiga kvinnliga arkitekterna i Sverige. I sitt yrke var hon känd under namnet Elisabeth Edstam-Sterner. Lisa Sterner var född i Stockholm, tog studenten i Åhlinska skolan 1926 och antogs samma år på arkitektutbildningen på KTH.  Hon hade tidigt visat konstnärlig begåvning. Hon hade en mor som målade och själv var hon en duktig akvarelist. Därtill också tekniskt begåvad. Yrkesvalet kan tyckas självklart även om många vid den här tiden såg ner på kvinnliga arkitekter.

Lisa Sterner tog arkitektexamen 1930. Sin första anställning som färdig arkitekt fick hon hos professor Lars Israel Wahlman samma år. Där stannade hon till 1936, till största delen sysselsatt med huvud- och arbetsritningar till kyrkliga byggnader efter Wahlmans skisser. Parallellt studerade hon åren 1931-1933 på Konstakademiens arkitekturskola. Från 1936 var hon gift med arkitekten Nils Sterner.

Åren 1936-1944 arbetade Lisa Sterner hos arkitekterna Hagstrand och Lindberg, där hon fick rita hyreshus men också sjukhusbyggnader, vilket hon hade nytta av då hon tillsammans med arkitekten Sture Frölén och sin man 1943 tälvade om Fagersta lasarett. Förslaget erhöll tredje pris . Från 1944 fram till 1961 drev Lisa Sterner eget arkitektkontor i Stockholm.  Ofta samarbetade hon med sin man.  1961 anställdes hon på Byggnadsstyrelsen där hon avancerade till avdelningsdirektör och stannade fram till sin pensionering 1972.

Till de byggnader som ritats av Lisa Sterner hör bl.a. åldersomshem i Fagersta, Köping, Tillberga och Stocksund  och hyreshus i Sundbyberg och Gubbängen. På Byggnadsstyrelsen ägnade hon sig främst åt universitetsbyggnader. /BW