Lotten Seelig-Sandgren

Skådespelerska. Invald 1895.

Lotten Seelig-Sandgren (1867-1924)  var gift tre gånger. I sitt första äktenskap åren 1893-1900 var hon gift med målaren Robert Lundberg och förekommer därför i en del källor under namnet Lotten Lundberg-Seelig. I det tredje äktenskapet var hon från 1913 fram till sin död gift med hovrättsnotarien Torsten Sandgren. I Nya Iduns matrikel står hon därför som Lotten Seelig-Sandgren.

Lotten Seelig blev elev vid Kungliga Teatern 1884, men redan 1885 gjorde hon endast 17 år gammal debut. Regissören August Lindberg, som var tidens främsta introduktör av Ibsens pjäser, valde henne att spela Hedvig i Dramatens allra första uppsättning av Vildanden. Föreställningen anses vara naturalismens genombrott på svensk teaterscen. Den representerade något helt nytt och blev därför mycket ifrågasatt. Men inför den unga Lotten Seelig kapitulerade alla recensenter. Stockholms Dagblad skriver att hennes insats är ”så lefvande, så okonstlad och sann, som troligen ingen annan kan prestera”.

Lotten Seelig blev nu direkt engagerad vid Dramaten där hon stannade i ytterligare två år. Därefter var hon åren 1887-1889 engagerad vid Svenska Teatern i Helsingfors innan hon, efter ett kort mellanspel vid August Lindbergs teatersällskap, 1891 återvände till Dramaten. Här stannade hon i sju år och utnämndes 1892 till premiäraktris. Efter åren på Dramaten var hon under några år chef för Emil van der Ostens teatersällskap, som under slutet av 1800-talet turnerade runt om i landet.

I sitt andra äktenskap, åren 1906-1912, var Lotten Seelig gift med skådespelaren Harald Sandberg, som vid den här tiden var en av de mest uppburna skådespelarna i Helsingfors. Makarna drev tillsammans under några år ett eget teatersällskap, som spelade i landsorten runtom i Finland och Sverige. Repertoaren bestod bl.a. av Goethes Faust, Ibsens Gengångare och operetten Lätta kavalleriet.

Lotten Seelig var 1908-1912 engagerad hos Stockholms teaterkung Albert Ranft. Från 1917 fram till året före sin död 1924 spelade hon på Lorensbergsteatern i Göteborg där hon bl.a. regisserades av sin upptäckare August Lindbergs son Per Lindberg. /BW