Louise Adelborg

Textilkonstnärinna. Invald 1918.

Louise Adelborg (1885–1971) växte upp på gården Östermalma i Ludgo socken i Östergötland. Hennes far var kusin med Gertrud, Maria och Ottilia Adelborg (även de iduneser). Hon fick sin utbildning vid Tekniska skolan (Konstfack) i Stockholm och gjorde studieresor till Italien och Frankrike. 1916 debuterade hon med keramik och akvareller på Gummesons galleri i Stockholm. Samma år knöts hon som formgivare till Rörstrands porslinsfabrik och arbetade sedan för Rörstrand fram till 1957. I slutet av 1920-talet skapade hon nyttoporslin, bland annat Nationalservisen med ett basmönster av veteax, vilken presenterades på Stockholmsutställningen 1930. Nationalservisen tillverkas fortfarande under namnet Swedish Grace, men har under åren sålts med dekor under andra namn, t.ex. Blå vinge, Diplomat och Gyllenax. Hon skapade även tygmönster för Almedahl-Dalsjöfors. Hennes stora intresse var dock broderi och hon skapade under åren ett antal textilier med religiösa motiv för kyrkliga ändamål, bl a ett antependium. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se