Maj Lundgren

Bibliotekarie. Invald 1948. Sällskapets vice ordförande 1954-1956, ordförande1956-1962.

Maj (Ida Margit Sofia)  Lundgren (1903-1977) var född i Lund. När hon var tre år flyttade familjen till Stockholm och här tog hon studenten 1922. Därefter studerade hon vid Stockholms Högskola och blev fil.kand. 1925. Efter en ettårig bibliotekarieutbildning anställdes hon 1926 på Stockholms stadsbibliotek där hon sedan verkade på olika poster, bl.a. som facksalsföreståndare och sjukhusbibliotekarie. Vid sidan av sitt arbete på stadsbiblioteket hade hon åren 1931-1954 också hand om NK:s personalbibliotek, som vid den här tiden hade högt anseende. De två tjänsterna gick att kombinera eftersom biblioteket på NK bara hade öppet en och en halv timme tre kvällar i veckan  och en timme en dag i veckan på personalens lunchtid. Därutöver medverkade hon flitigt med bokrecensioner i Sveriges Allmänna Biblioteksförenings tidning Biblioteksbladet, som då hade många och utförliga recensioner till hjälp för bibliotekarierna i deras inköpsarbete. Hon gav även ut skrifter och skrev tidskriftsartiklar om frågor som rörde bibliotekens verksamhet och var också fackligt aktiv. Hon var styrelseledamot i flera olika sammanslutningar för bibliotekarier och åren 1947-1950 ordförande i Svenska Bibliotekarieförbundets Stockholmskrets. Åren 1943-1954 och från 1963 var hon även föreläsare på Biblioteksskolan. /BW