Margareta Baltscheffsky

Biokemist. Invald 1984

Margareta Baltscheffsky (1932–2009), en av våra främsta biokemister, fick 1974 en specialinrättad forskartjänst i membranbiokemi och utnämndes 1982 till professor i biokemi, särskilt fotosyntesforskning. I sin forskning framstod Margareta Baltscheffsky som en experimentalist, uppslagsrik och djärv, skrev hennes vänner och forskarkolleger i sitt minnesord. Hennes studier av hur fotosyntetiska bakterier omvandlar ljusenergi till för dem användbar kemisk energi låg i forskningsfronten. Redan 1964 hade hon gjort viktiga upptäcker för energiomlagringar. 1982 tilldelades Margareta Baltscheffsky det italienska Sankt Vincent-priset och titeln Donna del Mondo, som gick till den mest förtjänta kvinnan alla kategorier och länder. 1987 fick hon Svenska Kemistsamfundets Arrhenius-plakett för sina arbeten med biologiska membran, speciellt avseende fotosyntesen. I Sverige hade hon olika funktioner inom forskningsråd och internationellt var hon den första kvinnliga ledamoten i styrelsen för Internationella Biofysikunionen.