Margareta Ihse

Professor emerita, geograf och ekolog, Stockholms Universitet. Invald 2003.

Efter fil.mag examen vid Lunds universitet och lärarhögskolan i Malmö undervisade jag som adjunkt på högstadiet i kemi och biologi några år, men återupptog studierna vid Stockholms universitet i naturgeografi, som sen blev mitt yrkesval för livet. Jag disputerade 1979 (som första kvinna inom Naturgeografi ) med en avhandling om vegetationskartering i flygbilder. Där utvecklade jag metoder speciellt för infraröda flygbilder, som då var ett nytt område i Sverige, och mina metoder har sedan dess använts i hela landet på länsstyrelser och kommuner för underlag till planering och naturvård. Jag har varit verksam vid Stockholms universitet sen 1973 till 2008, när jag blev emerita. 1985 blev jag docent i naturgeografi och i fjärranalys för naturvård, och 1997  professor i ekologisk geografi, ett nytt område för Sverige. Jag har huvudsakligen arbetat med landskapsanalys och landskapsförändringar, för att med kartor och flygbilder dokumentera vad som sker i kulturlandskapet och vad förändringarna innebär för biodiversiteten, för växter och djur.

Jag har alltid velat sprida kunskap, och har undervisat vid ett stort antal högskolor och universitet såväl i Sverige som i Norden, Europa och USA i flygbildstolkning och vegetationskunskap (och blev känd som Madam Flygbild). Jag har varit internationellt verksam inom Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, vice president i International Association for Landscape Ecology, varit verksam inom ett stort antal svenska styrelser och nämnder med anknytning till naturvård och miljö, som Naturskyddsföreningen och WWF, samt som första kvinna i ledningen för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA (som vice preses) och ordförande i dess miljökommitte. Jag har fått uppmärksamhet för mitt arbete med Kungens medalj, KSLAs guldmedalj , Naturvårdspriset från Lantbruksuniversitetet och är hedersledamot i Naturskyddsföreningen.