Maria Adelborg

Textilkonstnärinna. Invald 1888.

Maria Adelborg (1849–1940) gjorde en betydande insats för den svenska textilkonsten. Hennes mål var att bevara och utveckla den svenska hemslöjdstraditionen och hävda dess nationella prägel. I sina kyrkliga och profana verk, såväl mässhakar som mattor, gick hon gärna tillbaka till ålderdomliga och provinsiella motiv. Åren 1886–1899 var hon knuten till Selma Giöbels (invald 1885) svenska konstslöjdsutställning i Stockholm. Från år 1900 fram till 1907 var hon verksam vid Handarbetets vänner. Från 1907 var hon var tillsammans med systrarna Ottilia och Gertrud (även de iduneser) bosatt i Gagnef. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se