Maria Cederschiöld

Journalist. Invald 1885.

Maria Cederschiöld (1856–1936) tog studenten som privatist i Stockholm 1874. Efter studier i Uppsala var hon åren 1877–1884 lärare vid Wallinska skolan i Stockholm. 1884 blev hon medarbetare i Aftonbladet där hon blev mycket anlitad inte minst för sina goda språkkunskaper. Snart kom hon in på tidningens utrikespolitiska avdelning där hon från 1915, tidvis som chef, tjänstgjorde fram till sin pensionering 1921.
Maria Cederschiöld, som var en av de första kvinnliga studenterna i Sverige och en av de första kvinnliga journalisterna, verkade hela sitt liv för kvinnosaken. Hon var 1892–1895 en målmedveten sekreterare i Föreningen för gift kvinnas äganderätt samt 1900–1919 sekreterare och senare vice ordförande i Svenska kvinnors nationalförbund. I kampen för kvinnans rösträtt gjorde hon uppmärksammade insatser.
Maria Cederschiöld har skrivit bl.a. Lars Johan Hierta och kvinnans rätt i samhället (1901) och biografin En banbryterska (1913) om ungdomsvännen Ellen Fries (en av Nya Iduns stiftarinnor), som hon lärde känna under sin tid i Uppsala. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se