Maria Lewin

Lärarinna. Invald 1886.

Maria Lewin (1859-1931) var den första av de tre systrarna Lewin som valdes in i Nya Idun. Den två år yngre systern Visen Lewin (se denna) valdes in 1898  och den yngsta av systrarna, Anna Lewin (se denna), 1907. Maria Lewin var grosshandlardotter, född och uppvuxen i Stockholm. Hon tog studenten 1878 och folkskollärarexamen 1881. Under flera år studerade hon i perioder även botanik vid Stockholms högskola och blev därmed en del av den  pionjärgeneration av kvinnliga akademiker som studerade naturvetenskap. Åren 1882-1884 var hon lärare vid Härnösands elementarläroverk för flickor. Hon återvände därefter till Stockholm och undervisade åren 1886-1892 i Lyceum för flickor. Från 1893 var hon lärare i Wallinska skolan. Maria Lewin gjorde sig även ett namn som botanisk skriftställare och medverkade i flera facklitterära verk. /BW