Maria Rieck-Müller

Författarinna. Invald 1903.

Maria Rieck-Müller (1863–1955) var född och uppvuxen i Sundsvall där hon gick i stadens elementarläroverk för flickor. 22 år gammal gifte hon sig med järnvägsingenjören och flottningschefen Jacob Rieck-Müller. I äktenskapet föddes fyra döttrar. På grund av mannens arbete flyttade familjen under många år runt i Norrland till olika järnvägsbyggen och flottningar. Först 1902 fick Jacob Rieck-Müller ett fast arbete i Stockholm och familjen blev sedan bofast här.

Maria Rieck-Müllers liv är nästan som en illustration till hur kvinnor kring sekelskiftet kunde förändra sin ställning. Från 1800-talets traditionella kvinnoroll som hustru tog hon steget till yrkesarbetande kvinna med en egen identitet och position i samhället. Redan under tiden i Norrland hade hon börjat skriva noveller och hon debuterade 1899 med samlingen Fjällbyfolk, Bilder från övre Norrland. Norrland skulle sedan bli ett återkommande tema i hela hennes författarskap. Hennes ambition var att göra Norrlands säregna kultur och seder kända i resten av landet.

År 1900 startade hon tillsammans med goda vännen Jacobine Ring (se denna) tidskriften Nordan med den upplysande men något otympliga undertiteln ”Illustrerad tidskrift berörande Norrland, dess naturrikedomar samt om norrländska företag och arbeten på industriens, kulturens, konstens och litteraturens fält”. Efter endast sex nummer måste dock Nordan läggas ner på grund av brist på pengar.

Efter flytten till Stockholms började Maria Rieck-Müller arbeta som journalist och skrev i flera olika tidningar och tidskrifter. Hon medarbetade regelbundet i Aftonbladet 1905 – 1912 men skrev också i Idun och Vecko-Journalen liksom i Fredrika Bremer Förbundets tidskrift Dagny och senare Hertha. Oftast skrev hon om konst, litteratur och musik men också om kvinnlig rösträtt och andra kvinnofrågor.

Maria Rieck-Müllers debutbok fick ett något blandat mottagande. Bättre gick det för hennes senare böcker. 1901 kom Mellan hav och fjäll, som 1903 följdes av Gunnar Gran, en tendensroman om ett omaka äktenskap. 1904 kom en samlingsvolym med Norrlandsnoveller, I snön, jämte andra berättelser och skisser. Den bok som anses vara hennes främsta verk är den självbiografiska romanen Flyttfåglar, Blad ur Sara Stares dagbok (1905) där hon mycket realistiskt men också med humor beskriver det strapatsrika livet som ”rallarhustru”. Även om en samtida recensent ansåg att boken luktade för mycket ”vardag och kaffe” lovordades den av andra för sina skildringar av natur, människor och sedvänjor i Norrland. 1917 gav hon ut något så ovanligt som en novellsamling om gamla människors kärlek, Eros på förbjuden mark. 

Åren kring 1920 utgav J.A. Lindblads förlag en serie landskapsböcker för framför allt skolbruk men också för andra intresserade. Tillsammans med skriftställaren Olof Högberg, som även han hade fokus på Norrland i sitt författarskap, skrev Maria Rieck-Müller tvåbandsverket Medelpad och Ångermanland, Läsebok för skola och hem (1920). /BW 

Läs mer: sok.riksarkivet.se/Sbl./mobil/Artikel/6750