Marianne Treschow

Docent, generaldirektör. Invald 1980. Sällskapets ordförande 2014-2017.

Marianne Treschow (1941–2017) studerade kemi, matematik och pedagogik vid Stockholms universitet. Hon blev 1971 fil.dr. och docent på en avhandling i biokemi. Under ca tio år arbetade hon vid Naturvetenskapliga forskningsrådet. År 1986 anställdes hon som enhetschef vid Rymdstyrelsen där hon verkade i 14 år. Hon deltog i flertalet av Rymdstyrelsens verksamheter men hade särskilt ansvar för fjärranalysverksamheten, som hon utvecklade till ett viktigt verktyg  för global miljö- och klimatövervakning. Genom hennes insatser blev Sverige en högt respekterad partner i det internationella rymdsamarbetet.

År 2000 erbjöds Marianne Treschow en tjänst vid Post- och telestyrelsen där hon 2004 utsågs till generaldirektör. År 2005 invaldes hon i Ingenjörsvetenskapsakademien och året därpå korades hon av Computer Sweden till Sveriges mäktigaste kvinna inom IT.  Långt efter sin pensionering 2009 fortsatte hon att arbeta med internationella uppdrag, bl.a. som konsult åt Ericssonkoncernen.

I en runa (SvD 17 05 02) skrev Nya Iduns sekreterare Carola Almqvist: ”Med åren blev sällskapet allt viktigare för henne och utgjorde en ständig källa till glädje. Hon inkarnerade det idunesiska sinnelaget med sitt öppna sätt och sin nyfikenhet som spände över alla de verksamhetsområden mellan humaniora och naturvetenskap som kvinnorna i Nya Idun representerar. Hon var glad och stolt då hon 2014 valdes till Nya Iduns ordförande, den senaste i raden i det pärlband av namnkunniga och starka kvinnor som alltsedan Ellen Fries och Ellen Key i slutet av 1800-talet lett vårt vittra sällskap. /— / Marianne var generös och omtänksam, klok och rolig, intelligent och stark. En strålande person, charmerande och stilig.” /BW