Marika Stiernstedt

Författare. Invald 1899.

Se Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/MarikaStiernstedt