Mathilda Silow

Socialt verksam. Invald 1888.

Mathilda Silow (1847-1919) var född och uppvuxen i Malmö och var där aktiv i Fredrika Bremer Föbundets (FBF) Malmöfilial. Sommaren 1887 kom hon i kontakt med FBF:s grundare Sofie Adlersparre, signaturen Esselde (invald 1885, se denna), som då vistades i Helsinborg. Esselde berättade om sin plan att inom FBF genom insamling skapa en stipendiefond för att ge unga kvinnor möjlighet till utbildning. Mathilda Silow, som genom den platsförmedling för unga kvinnor, som bedrevs av FBF:s Malmöfilial, hade god inblick i de svårigheter som mötte obemedlade unga kvinnor när de ville utbilda sig, insåg betydelsen av Esseldes idé. Vid ett första möte i Helsingborg, dit inom Skåne bosatta förbundsmedlemmar inbjudits, beslöt man att insamlingen skulle ske länsvis. På Esseldes förslag utsågs Mathilda Silow till fondens sekrterare.

På hösten 1887 flyttade Mathilda Silow till Stockholm och fick bostad hos Esselde, som då bodde på Fjällgatan. Senare flyttade de in till centrala stan, De två kom att dela hushåll i nästan åtta år. Förutom sitt arbete med FBF:s stipendiefond blev Mathilda Silow ett stöd för Esselde, som tidvis var mycket sjuklig. Esseldes brorsdotter Sigrid Leijonhufvud (invald 1889) beskriver i Sophie Adlersparre (Esselde), Ett liv och en livsgärning II (1923) hur Mathilda Silow ”med sina av resor och umgängesliv närda mångsidiga intressen, sin meddelsamma livlighet, sin hjärtevärme och humor” kom att bli en viktig person i Esseldes liv. Esselde gav henne smeknamnet Nyckelpigan.

Väl i Stockholm satte den handlingskraftiga Mathilda Silow igång med att försöka förverkliga idén om en stipendiefond. Till att börja med skrev hon till FBF:s olika länsförbund för att de skulle samla in medel. Insamlingen blev dock inte särskilt framgångsrik. 1891 började Mathilda Silow i stället att resa runt i landet och hålla föredrag och berätta om  FBF och behovet av stipendier för unga kvinnor. Under de följande åren besökte hon samtliga FBF:s länsorganisationer och lyckades med sin entusiasm dra in pengar till fonder, som sedan förvaltades av länsförbunden. 1896 kunde de första stipendierna delas ut. Mathilda Silow var sedan noga med att under årens lopp hålla kontakt med både länsorganisationerna och alla de olika stipendiesökandena.

1912 kunde fonden fira 25-årsjublileum. Som tack för Mathilda Silows insatser startades en insamling för att bilda en fond i hennes namn, Mathilda Silows Siftelse, vars avkastning skall användas till pensioner åt stipendieinstitutionens tjänsteinnehavare. Den är fortfarande (2020) verksam .

I samband med sin pensionering  1915 tilldelades Mathilda Silow Illis Quorum. /BW