Nämnden 2016

Vid årsmötet den 11/4 2016 i Kristinehovs Malmgård avgick Astrid Gräslund och Camilla Lundberg. Efter nyval av Elise Einarsdotter och Joanna Rose samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:

Carola Almqvist, sekreterare (litteratur och teater)
Astrid Assefa (litteratur och teater)
Ingar Beckman Hirschfeldt, nämndsekreterare (samhälle)
Maria Benktzon, klubbmästare (konst och arkitektur)
Elise Einarsdotter (musik)
Marie Hafström, vice sekreterare (samhälle)
Elisabeth Hatz (konst och arkitektur)
Jelena Jangfeldt (musik)
Inga Lundblad (vetenskap)
Anja Liedtke (litteratur och teater)
Lotty Nordling, skattmästare (samhälle)
Lena Nordlund  (vetenskap)
Marie Pårup (konst och arkitektur)
Antoinette Ramsey Herthelius, klubbmästare (litteratur och teater)
Joanna Rose (vetenskap)
Anna Strååt, vice ordförande och webb-master (musik)
Ingrid Tobiasson (musik)
Marianne Treschow, ordförande (vetenskap)
Suzanne Unge Sörling, klubbmästare (konst och arkitektur)
Elisabeth Westberg, klubbmästare (samhälle)

Revisorer: omvaldes Kajsa Lindståhl och Margaretha Herthelius. Till revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.
Valkommittén:  omvaldes Christina von Arbin (sammankallande) samt Lena Holger och Barbro Waldenström.

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie.