Nämnden 2018

Vid årsmötet den 10/4 2018 på Dansmuseet avgick fem ledamöter ur nämnden:
Maria Benktzon, Marie Hafström, Joanna Rose, Suzanne Unge Sörling och Elisabeth Westberg.
Efter nyval av Carola Bratt, Birgitta Evengård, Anna Skarhed, Eva Stackelberg och Gunilla Upmark samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:

Lotty Nordling  ordförande (samhälle)
Elise Einarsdotter  vice ordförande (musik)
Ingar Beckman Hirschfeldt  sekreterare, redaktör för Programbladet (litteratur och teater)
Ingrid Svensson vice sekreterare (litteratur och teater)
Katrin Gramenius skattmästare (samhälle)
Gunilla Upmark klubbmästare, vice skattmästare m ansvar för samkvämskontot (samhälle)
Iwa Boman klubbmästare (litteratur och teater)
Carola Bratt klubbmästare (konst och arkitektur)
Marie Pårup  klubbmästare (konst och arkitektur)
Antoinette Ramsey-Herthelius  klubbmästare (litteratur och teater)
Ingrid Tobiasson klubbmästare (musik)
Anna Strååt  webmaster (musik)

Margareta Bengtson (musik)
Birgitta Evengård (vetenskap)
Hillevi Ganetz (vetenskap)
Elisabeth Hatz (konst och arkitektur)
Inga Lundblad (vetenskap)
Tess Paulsson (litteratur och teater)
Anna Skarhed (samhälle)
Ewa Stackelberg (konst och arkitektur)

Revisorer:  Kajsa Lindstål omvaldes samt  Agneta Dreber (nyval)
Till revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.

Valkommittén:  Carola Almqvist (omval), Marie Hafström (nyval) och Suzanne Unge Sörling (nyval)

Britt Dahlström fortsätter att fungera som Sällskapets arkivarie med
Carola Almqvist som vice